Statistics

BESZÁMOLÓ

 

A Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház 2016. évi szakmai munkájáról

 

Lakók, kliensek, gondozottak, igénybevevők

A Kismamaház 21. éve működik, jelenlegi helyén 13. éve. Tevékenysége széles körben ismert. Két-háromévente új prospektust jelentetünk meg magyar, német és angol nyelven. Honlapunkat folyamatosan frissítjük: www.kismamahaz.hu

Intézmény felé megnyilvánuló kereslet

2016. évben 38 család kérte várólistára való felvételét valamilyen segítőszolgálaton keresztül.

 

Ellátottak száma és fluktuációja

Kiköltözött családok új lakhelye szerinti megoszlás

Református szellemiség az intézmény szakmai munkájában

A Református Kismamaház, mint intézmény a szakmai munkájában is igyekszik érvényesíteni a református szellemiséget.

Úgy gondoljuk, hogy a krízishelyzet kezelésén túl fontos, hogy át tudjuk adni Isten szeretetét, üzenetét: hit által van remény, újrakezdés.

A családgondozás, lelkigondozás és az intézményi mindennapok során igyekszünk figyelmet fordítani arra, hogy az életvezetési és létértelmezési problémákkal küzdő, hitbeli kérdésekkel foglalkozó lakóink számára hitvalló keresztyénként nyújthassunk segítséget. Munkánk során feladataink közé tartozik annak felmérése is, hogy a lakók (anyukák, és gyermekek) mely  felekezet tagjai, kívánják e gyakorolni vallásukat, kívánnak e gyülekezetbe járni. Mindehhez megkapják a szükséges információt az istentiszteleti alkalmakról. Az intézményben a reggeli áhítatokkal, közös énekléssel, csoportos beszélgetésekkel szeretnénk az Úristenhez való közeledésüket, lelki megerősödésüket segíteni. A Kismamaházban a lakók tartalmasan tölthetik el szabadidejüket. Az intézmény kisebb könyvtárral rendelkezik, mely széleskörű keresztyén irodalom hozzáférésével teszi lehetővé a református hit megismerését. Keresztyén könyveink közül leggyakrabban a Szentírást, gyermek Bibliát, református énekeskönyvet, valamint keresztyén gyermekneveléssel kapcsolatos könyveket vesznek kezükbe lakóink. Intézményünk kapcsolatban áll többek között a helyi Lévay József Református Gimnáziummal is, melynek fiataljai rendszeresen látogatják a Házban lakó gyerekeket. A lelkes diákok tartalmas időtöltést, játékokat szerveznek számukra, segítenek az ünnepekre való készülődésben, megtanítják őket díszeket készíteni, üvegfestési technikákkal, papírhajtogatással, gyöngyfűzéssel ismerkedhetnek meg.

A Vasárnapi Iskolaszövetség rendszeresen tartott bibliai foglalkozást az otthonban lakó gyermekeink számára. Ezeken az alkalmakon, játékos módon tanultak énekeket, verseket, igéket, bibliai történeteken keresztül ismerhették meg Istenünket.

A sajókeresztúri református gyülekezet meghívására idén is adventi szeretetvendégségen vehettünk részt, ahol nagy szeretettel fogadták az otthon lakóit és munkatársait.

Intézményünkben minden évben gyermekkeresztelőre is sor kerül. Karácsonykor Dr. Dobos Zsuzsanna jogász szolgált otthonunkban legátusként, ezen a napon két gyermek keresztelőjére került sor.

A Szentestét minden évben igyekszünk családiassá, meghitté tenni.

 A Házban lakó gyermekek műsorral ünnepelték Krisztus születését, karácsonyi gyermekdalok, imádságok csendültek fel a gyermekajkakon.  Az otthonban lakó édesanyák és gyermekek többségének nem volt még igazán békés, meghitt karácsonyi ünnepe, ezért is nagy örömet jelent mindannyiunk számára, ha láthatjuk a gyermekek, s édesanyák örömét, a békés együttlétet.

Úgy gondoljuk Istentől áldott, s elkészített alkalmak voltak mindezek, amelyek reménységünk szerint megérintették a lakóinkat.

 

Egyéb

  20 éves évfordulóját ünnepelte a Kismamaház, mely alkalomból hálaadó ünnepségen vettek részt az anyák, gyermekeik, munkatársak és a meghívott vendégek. Csomós József püspök Isten igéjével köszöntötte a gyülekezetet, az elmúlt 20 évre való visszatekintéssel. A Gregus Tárogató Együttes zenei szolgálata, az Otthon gyermekeinek műsora színesítette a rendezvényt.

A Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány két továbbléptető lakása folyamatosan működik. 2004 óta 60 főnek nyújtott segítséget a talpra álláshoz.

Miskolc, 2017. 04. 02.

Back