Kismamaház

Az intézmény célja:

A Magyarországi Református Egyház Zsinata által fenntartott intézmény keresztyén hagyományainak, hitbéli, szakmai elkötelezettségének szellemében családok átmenti otthona működtetésével kíván segítséget nyújtani mindazon várandós és gyermekes anyáknak, akik átmeneti szociális problémák, családi konfliktusaik, esetleges bántalmazásuk, illetve megváltozott családi állapotuk (válás, haláleset stb.) miatt veszélyeztetetté, átmenetileg hajléktalanná váltak. A bentlakásos elhelyezés mellett az intézmény a szociális munka teljes eszköztárát felhasználva segíteni kívánja a családokat abban, hogy a társadalomba visszailleszkedve képessé váljanak az önálló, teljes értékű életre. Mivel átmeneti otthonként működünk, ezért a lakók egy évig tartózkodhatnak itt, amennyiben lakhatásuk továbbra sem megoldott, a további itt tartózkodásuk meghosszabbítható hat hónappal.

Az intézmény feladata:

Az anyagi és szociális gondoskodás mellett a lelkigondozást is feladatunknak tekintjük. Segítséget nyújtunk lakóinknak az ügyintézésben, és teljes ellátást biztosítunk.

Az intézmény szolgáltatásai közé tartozik:

elhelyzés 12-18 hónapra
anyák és gyermekeik megfelelő étkeztetése
szociális ügyintézésben való segítségnyújtás
lelkigondozás
pszichológiai tanácsadás
jogi segítségnyújtás
egészségügyi tanácsadás
munkahely kereséséhez információ biztosítása
szabadidős programok

Alkalmazottak :

Főállású munkatársak :

intézményvezető
családgondozó
gondozó

Megbízási jogviszonyú alkalmazottak :

gyermekorvos
jogász
mentálhigiénikus

Bekerülés módja:

személyes jelentkezés alapján, amennyiben az intézményben van hely - megfelelő környezettanulmány esetén - azonnal lehetséges
védőnő javaslatára
családsegítő és gyermek jóléti szolgálatok vagy más szociális szolgálatok ajánlásával

Rendezvények:

Születésnap: Minden Kismamaházban lakó gyermek születésnapját megünnepeljük. Fényképen örökítjük meg az eseményt.

Szülés utáni "hazavárás": A kórházból gyermekével visszatérő anyát kedvenc virágjával és ételével fogadjuk.

Farsang: édesanyák, és gyermekeik bevonásával készülünk a mulatságra. A jelmezek készítésében mindenki részt vesz.

Húsvét: A húsvéti előkészületek nagy izgalommal töltik el a gyermekeket. Megbeszéljük az ünnepi sütést-főzést, és biztosítjuk a hozzávalókat. A lányok tojást festenek, a fiúk a locsolkodásra készülődnek.

Nőszövetségi látogatás: Református asszonyok meglátogatják a Kismamaház lakóit. Az édesanyákkal együtt énekelnek, beszélgetnek.

Anyák napja: A gyermekek anyák napi műsorral, és virággal készülnek édesanyjuk köszöntésére.

Nyári táborozás: Nyári szünetben a gyermekek napközis táborban vehetnek részt, olyan lehetőséget kell találnunk, melyben minden korosztály jól érezheti magát. Megoldjuk utaztatásukat, a megbeszélt helyre elkísérjük őket. Sok élménnyel gazdagodva térnek minden nap haza.

Kirándulások: Erdei kisvasúttal, és gyalogosan is sokat kirándulunk. A nyári hónapokban strand-fürdőbe mehetnek a gyermekek szülői kísérettel, ehhez biztosítjuk a strandbérletet.

Kulturális program: A Kismamaház rendszeresen tájékoztatja a lakókat a színház - programokról, és megszervezi a részvételt. A helyi színház több alkalommal biztosít térítésmentesen jegyet előadásaira, vagy kedvezményesen vásárolhatjuk meg a jegyeket. A sajósenyei Egészségügyi Otthon meghívására „Együtt-Egymásért” rendezvényen vesznek részt az anyák és gyermekeik, a nyíregyházi és senyei gondozottakkal gyakran találkoznak. Sajókeresztúri Református Gyülekezet szeretetvendégségbe hívja a lakókat, mely nagy örömet jelent számukra.

Mikulás ünnepség: A gyermekek műsorral készülnek, a „Mikulás bácsi” csomaggal ajándékozza meg őket.

Karácsony: A karácsonyi készülődés is közösen történik. Megbeszéljük a sütést, főzést, a hozzávalókat biztosítjuk. A gyermekek műsorral készülnek. A lakók istentiszteleten, keresztelésen vesznek részt.

A Lévay J. Református Gimnázium tanulói szeretetszolgálati gyakorlaton vesznek részt a Kismamaházban. Ilyenkor segítenek az anyáknak és a gyermekek foglalkoztatásában részt vesznek.

Az intézményben eltöltött idő alatt szükség van arra, hogy az édesanyák és gyermekeik számára biztosítottak legyenek azok a lehetőségek, programok, melyek a mindennapi élet kultúrált formájához hozzátartoznak, és életükben ez korábban nem adatott meg.

Visszajelzések:A Református Kismamaház átmeneti otthon anya és gyermeke számára. Az intézményből kikerülő családok utógondozása nem könnyű feladat. Az anya nem mindig jelzi, hogy hová távozik. A családgondozó a kiköltözés után is segít volt gondozottjának, ha erre őt megkéri. Sokan évek múlva is megkeresik a Kismamaházat, és örömmel tájékoztatnak bennünket életük alakulásáról. Működik egy továbbléptető program, mely egyszerre négy család számára tud átmeneti megoldást nyújtani.

Családgondozás:Az intézménybe került kliensekkel a családgondozó felveszi a kapcsolatot. Ilyenkor közösen végiggondolják, megbeszélik a segítségnyújtás lehetőségét, s az ehhez szükséges együttműködés feltételeit, menetét. A segítő beszélgetések alkalmával a kliensek fokozatosan megnyílnak, és beszámolnak a Kismamaházba kerülésük okairól, félelmeikről. A problémák nagy része a nem megfelelően kialakított emberi kapcsolatokból adódnak. A válás, a házasságtörés, alkalmi kapcsolatok, nem kívánt terhesség, a családok felbomlásának száma egyre növekszik. A lelkigondozás során fontos szerepet tölt be, az, hogy az életvezetési- és létértelmezési problémákkal küzdő, hitbeli kérdésekkel foglalkozó anyák számára, a családgondozó hitvalló keresztyénként nyújtson segítséget, adjon tanácsot. Mindehhez nagyon fontos a családgondozó részéről, őszinteségre, nyíltságra ösztönző, elfogadó, megértő légkör megteremtése. A református családgondozó feladatai közé tartozik annak felmérése is, hogy a lakók (anyukák, és gyermekek) gyülekezeti tagok- e, mely gyülekezet tagjai, kívánják e gyakorolni vallásukat, szeretnének- e gyülekezetbe járni, milyen igényeik vannak. Mindehhez megkapják a szükséges információt az istentiszteleti rendekről, alkalmakról. A Kismamaházban a lakók tartalmasan tölthetik el szabadidejüket. Az intézmény kisebb könyvtárral rendelkezik, mely keresztyén irodalommal teszi lehetővé a református hit megismerését. Az intézmény célja, olyan érzelemben, szeretetben gazdag légkör megteremtése, amely a gyermekek és szülők számára a családi élet mintáit, értékeit képes közvetíteni, erősíteni.

Mivel átmeneti otthon vagyunk, ezért legfőbb célunk a továbblépés megoldása. Több száz édesanya életében volt már lehetőség a Kismamaház, hogy a rövid itt tartózkodási idő alatt a családi életét rendezze vagy újra kezdje. De nem minden esetben mondhatjuk ezt el. Nagy nehézséget jelent számunkra az anyák lakásproblémáiban való segítségnyújtás. Úgy érezzük, hogy munkánk nem hiábavaló. Sok anya megerősítette már, hogy a Kismamaház volt az utolsó lehetőség a gyermekével való együtt maradásra.

Vissza